Pasirinkite Skyrių

Pasirinkite veiksmą

esveikata prisijungti (logo)

Prisijungti į Mano VMI

Atminkite, kad mokesčių mokėtojo prisijungimui reikalinga autentifikavimo priemonė. Naudodami elektroninį parašą galite prisijungti prie Mano VMI elektroninių paslaugų portalo.

Jeigu kyla problemų bandant prisijungti prie Mano VMI Sistemos

Prie Mano VMI prisijungti galima pasinaudojant keleta plačiai prieinamų alternatyvų. Dauguma mokesčių mokėtojų turi galimybę prisijungti pasinaudojant išorinėmis autentifikavimo sistemomis (bankai, sertifikavimo centrai, valstybinės institucijos). Jeigu nepavyksta prisijungti prie MANO VMI naudojantis šiomis tipinėnis atpažinimo primonėmis, tai gali įvykti dėl keleto priežasčių:

• Neteisingai įvedami prisijungimo duomenys arba pasirinktas ne tas prisijungimo duomenų įvedimo laukas (dažniau pasitaiko jungiantis pirmą kartą);
• Retai pasitaikantys elektroninio parašo paslaugų sutrikimai (techniniai sutrikimai kartais pasitaiko daliai vartotojų, arba visiems vartotojams vienu metu);
• Laikini interneto ryšio sutrikimai Jūsų vietiniame interneto tinkle, arba VMI duomenų centrą aptarnaujančiame tinkle;
• Planiniai sistemos aptarnavimo darbai (atnaujinimų diegimai) VMI sistemose arba vieno iš autentifikavimo paslaugos tiekėjų sistemose (paprastai apie tokius prisijungimo sutrikimus būna pranešama iš anksto);

Tokiais atvejais rekomenduojama:
• Įsitikinti, kad naudojate teisingus prisijungimo duomenis;
• Įsitikinti, kad Jūsų naudojama elektronio parašo sistema yra pilnai aktyvuota, o naudojamo sertifikato galiojimo terminas nėra pasibaigęs;
• Pabandyti naudoti kitą autentifikavimo sistemą (pvz banką, mobilių operatorių ar elektroninius valdžios vartus);
• Pasidomėti, ar nėra išplatintos informacijos apie platesnio mąsto gedimus, planinius sistemos atnaujinimo darbus ir pan.;
• Pabandyti prisijungti vėliau, o problemai užsitęsus arba kartojantis nuolat – kreiptis į VMI aptarnavimo skyrių arba susisiekti trumpuoju telefonu 1882.